Сдружение "За Вас"

ГФО - Годишен Отчет за дейността на Предприятията с нестопанска цел "За Вас" през 2018 г.